ویژگی های پرورشی مجموعه پیــام

ویژگی های پرورشی مجموعه پیـــام

 

شیوه های فعال و خلاقانه تربیتی در محیطی سالم و با نشاط اسلامی

اجـــرای برنامه های متنوع در مناسبت های مذهبـی و ملی با محــوریت دانش آموزان

تقویت توانمندی های فردی و آموزش مهارت های کاربردی به دانش آموزان

برگزاری کارگاه های تخصصی روانشناسی ویژه اولیا و دانش آموزان

اشاعه فرهنگ کار جمعی با فعال کردن گروه های علمی، پژوهشی و فرهنگی

برگزاری مسابقات ورزشی، تفریحی و اردوهای یک روزه و چند روزه

برپایی همایش های دوره ای با حضور اساتید برجسته کشوری

گوشه ای از فعالیت ها