آموزشی

پیش ثبت نام

پیش ثبت نام

بسم الله الرحمن الرحیمرهبر معظم انقلاب اسلامی: هدف، تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی است.با توکل بر خداوند متعال و استمداد از وجود مقدس حضرت ولیعصر اروحنافداه، دبیرستان غیردولتی پیام با هدف تربیت دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی برای ...